Amniyotik sıvıdaki fetal DNA kullanılarak yapılan "Real-Time PCR" ile trizomi 21'in prenatal tanısı: Preliminer çalışma


Günel T., ŞAHİN K. , Kalelioğlu İ., Has R., Ermiş H., Aydınlı K.

JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERG., cilt.21, no.3, ss.140-144, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 21
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERG.
  • Sayfa Sayıları: ss.140-144

Özet

 

AMAÇ: Amniyotik sıvıdan elde edilen fetal DNA kullanılarak yapılan “real-time PCR” ile Down sendromunun hızlı prenatal tanısının koyulup koyulamayacağının araştırılması.

MATERYAL ve METOD: Serbest trizomi 21 açısından riskli 9 gebeden ve serbest trizomi 21’li olduğu bilinen bir gebeden alınan amniyotik sıvılardan DNA izolasyonu yapıldı. Bu DNA’lar ve DSCR3 gen bölgesine ait primerler kullanılarak “real-time PCR” tekniği ile genin miktarı hesaplandı.

BULGULAR: Amniyotik sıvı örneklerinden elde edilen genomik DNA’larla gerçekleştirilen “real-time PCR” ile her bir örneğe ait amplifikasyon eğrileri 40 PCR döngüsü sonunda çıkarıldı. Bu eğriler yardımıyla örneklere ait Ct (“cycle threshold”: amplifikasyon eğrisinin belirtilen eşik değerini geçtiği döngü numarası) değerleri belirlendi ve ortalama Ct değerleri hesaplandı. DSCR3 ve GAPDH genlerinin miktar hesaplamaları istatistiki formüle uygulandı. Hesaplamalar sonucunda her bir örneğin serbest trizomi 21’li olduğu bilinen örneğe göre karşılaştırılmaları yapıldı. Serbest trizomi 21’li olduğu bilinen bir gebeye ve riskli grupta bulunan 9 gebeye ait amniyotik sıvılardan elde edilen DNA örneklerinin “real-time PCR” sonuçlarına göre, riskli grupta bir olgunun DNA miktarı ve serbest trizomi 21’li olduğu bilinen gebenin DNA miktarı diğer olguların DNA miktarından fazla hesaplandı.

SONUÇ: Amniyotik sıvıda elde edilen DNA örneklerinde “real-time PCR” yöntemi ile serbest trizomi 21 tanısını koymak teknik olarak mümkün olmakla birlikte yanlış pozitif tanı riskini ortadan kaldırmak için daha hassas problara ve yöntemin geniş olgu serilerinde sınanmasına gerek vardır.