Temporal Change of Land Cover/Use on the Coasts of Balıkgöl (Ağrı) (1989-2021)


Creative Commons License

Bayrak M., Yulu A., Öztürk Y.

Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.282-309, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33688/aucbd.1063557
  • Journal Name: Coğrafi Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.282-309
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Arazi örtüsü/kullanımında meydana gelen hızlı değişimlerin tespit edilmesi,geleceğe yönelik planlı-sürdürülebilir bir arazi kullanımın belirlenmesindeson derece önemlidir. Bu çalışma, Balıkgöl (Ağrı) kıyılarında 1989 ve 2021yılları arasında yer alan arazi örtüsü/kullanım değişimlerini ortaya koymakamacı ile uydu görüntüleri ve arazi gözlemlerinden faydalanılarakhazırlanmıştır. Tespit edilen sonuçlara göre Balıkgöl kıyılarında özelliklerekreasyonel faaliyetlere bağlı olarak işlevsel değişimlerin ortaya çıktığıgözlemlenmiştir. Mera alanlarının 1989 yılında kıyılarda geniş bir alankapladığı, 2021 yılında ise fiziki coğrafya koşullarının elverişli olduğu kıyıyakınında yer alan yerleşmeler çevresinde, 100 metrelik dar bir alandatarımsal faaliyetlerin yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada, en son aşamadaPuyravaud formülü kullanılarak her bir arazi örtüsü tipi için yıllık değişimoranları hesaplanmıştır. Her bir arazi kullanım özelliği için değerler benzerhassasiyetle oranlanmış, Kappa İndisi kullanılarak doğruluk analiziyapılmıştır.