A study on some morphological characteristics of Astacus leptodactylus (Eschscholtz 1823) in seven different inland waters in Turkey


DENİZ T., Aydın H., Ateş C.

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, vol.19, pp.190-205, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

This study aimed to determine some morphological characteristics of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823) populations in various water resources in Turkey. We present the relationships between total length (TL), carapace length (CL), chelae length (ChL), abdomen length (AL) and total weight (W) for Astacus leptodactylus from three lakes, three dam lakes and an irrigation lake. The values of the exponent b of the length?weight relationships ranged from 1.0760 to 3.6939 and intercepts from 1.0760 to 3.6939 for combined data. The r2 values ranged from 0.6599 to 0.9561 and relationships were estimated highly significant (P<0.05). Differences in slopes of regression lines between sexes as well as among locations were not significant, tested by ANCOVA.

Key words: Crayfish, morphometric characteristics, length?weight relationship, allometric growth.

Bu çalışada, Tükiyenin farklı tatlı su kaynaklarındaki tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823)un bazı morfolojik ve populasyon karakterlerinin belirlenmesi amaçanmışır. Astacus leptodactylusun toplam boyu (TL), karapaks boyu (CL), chelae boyu (ChL), abdomen boyu (AL) ve yaşağırlığı arasındaki ilişi üçgö, üçbaraj göüve bir sulama göetin içn göterilmişir. Boy ağırlık ilişisinde tü bireyler içn b değri 1,0760?3.6939 ve a değri 1.0760?.6939 arasında bulunmuşur. Korelasyon katsayı değri r2= 0,6599?.9561 arasında olup aralarında güçübir ilişi olduğ belirlenmişir (P<0.05). Diş ve erkek bireyler arasında regresyon eğm çzgisinin farklılığı ANCOVA testi ile test edilmişir. Kerevit öneklerinin elde edildiğ bögeler arasındaki farklılıklar da farklı bulunmuşur.