Ortopedik Enfeksiyonlarda Hiperbarik Oksien Tedavisi


MİRASOĞLU B. , TOKLU A. S.

Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics, cilt.7, ss.82-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics
  • Sayfa Sayıları: ss.82-90

Özet

ÖZET Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) bir basınç odası içine alınan hastaya, 1 atmosferlik basınçtan

daha yüksek basınçlarda aralıklı olarak %100 oksijen solutarak uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Genellikle 2 ile 3 ATA (mutlak atmosfer) arasındaki basınçlarda uygulanmakta olan HBOT’

nin, kanda ve vücut sıvılarında ..zünmüş oksijeni arttırmasıyla elde edilen, antihipoksik, antiödem,

antitoksik, antienfeksiyoz ve yara iyileşmesi üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanılmaktadır.

HBOT’nin özellikle antienfeksiyoz etkisi ve yara iyileşmesi üzerine sağladığı olumlu etkiler,

bu tedavi yönteminin bazı ortopedik enfeksiyonlarda kullanımını gündeme getirmiştir. Günümüz

pratiğinde HBOT’nin yardımcı tedavi olarak uygulandığı ortopedik enfeksiyonların başında diyabetik

ayak, kronik osteomiyelit ve yumuşak doku enfeksiyonları gelmektedir. Ortopedik enfeksiyonlarda

HBOT uygulaması çoğunlukla 2,5 ATA basınçta, yaklaşık 2 saati bulan günlük seanslar

halinde, toplam seans sayısı hastalığa göre belirlenerek uygulanmaktadır.

ABSTRACT Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) is a treatment method in which 100% oxygen is

administered intermittently, at the pressures greater than 1 atmosphere in a hyperbaric chamber.

The therapeutic effects of HBOT, which is mostly performed at 2-3 ATA (atmosphere absolute),

such as antihypoxic, antiedema, antitoxic, antiinfectious and beneficial effects on wound healing is

provided by increasing the dissolved oxygen in the blood and tissues. Especially, its anti-infectious

effect and other effects on wound healing are the rationale to use HBOT in several orthopedic infections.

The most common orthopedic infections where HBOT is used as an adjunctive treatment

are diabetic foot, chronic osteomyelitis and soft tissue infections. HBOT is generally applied at 2,5

ATA, with the daily sessions that last about two hours, and the total number of sessions varies for

each condition.