Sanat Psikoterapisinde Etik İlkeler


EREN N.

in: Ruhsal Bozukluklarin Tedavi ve Rehabilitasyonunda Yaratici Sanat Psikoterapileri, Eren N., Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.1-6, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.)
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Editors: Eren N., Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Art therapies, which have an important role in self-expression by activating many visual, auditory and tactile senses, are used by various professions.Through the art product produced in art psychotherapies, the responsibilities towards the inner and inner world of the individual are increasing and the relationship between the client / patient and the therapist is included in the rights of the art product.This requires determining the ethical principles and standards for how to handle, interpret, store and use an art product produced during the therapy process. Here; The relationship between art and oral communication, confidentiality, documentation of art work, ownership, use of art in research, publications and exhibitions are the most important topics.

Keywords: Art therapy; ethics; artwork; mental disorders


Görsel, işitsel, dokunsal birçok duyuları harekete geçirerek, kişinin kendini ifadesinde önemli bir yeri olan sanat terapileri çeşitli meslek üyeleri tarafından kullanılmaktadır. Bu durum, sanat psikoterapilerinde üretilen sanat ürünü üzerinden, bireyin daha doğrudan ve olduğu gibi dışavurulan iç dünyasına karşı sorumluluklar artmakta, danışan/hasta ve terapist arasındaki ilişkiye sanat ürününün hakları da dahil olmakta, terapi sürecinde üretilen bir sanat ürününün nasıl ele alınacağı, nasıl yorumlanacağı, saklanacağı, kullanılacağı ile ilgili etik ilke ve standartların belirlenmesini gerektirmektedir. Bu makalede; sanat ürünü ve sözlü iletişim arasındaki ilişki, gizlilik, sanat çalışmasının belgelenmesi, sahiplik, sanatın araştırma, yayın ve sergilerde kullanılması en önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanat ile tedavi; etik; sanat ürünü; mental hastalıklar