İstanbul’un Oligo-Miyosen Killeri Üzerinde Çöpsuyunun Etkisi


LAÇİN D.

İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu V "Kent ve Jeoloji", İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.41-42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-42
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Abstract: It is considerably located Oligo-Miocene clays in Istanbul and its vicinity. The new landfill is on this clays and clay liner has been also formed from this clays. Since it contains smectite minerals, it produces swelling and slope stability problems and is also used in the clay barrier of the existing landfill storage area. Nevertheless, the publications about the structure and mineralogy of Istanbul's clay are scarcely. In this study, it was investigated how mineral content and the chemical composition of one Miocene and another two Oligo-Miocene aged three number Istanbul clay exchanged in case exposed to leachate under low stress, laboratory temperature and for 30, 180 and 360 days. It was determined by XRD analyzes for determining 42 mineral changes and ESEM image analysis how the structure of the clays changed. It has been determined that the leachate is considerably mineral breakdown for 1 month in clays of illite / smectite mixed layered clay mineral composition. It has been observed that the smectite-illite mineral transformation takes place following the separation of illites from simectites. Kinetic calculations have shown that the mixed-layered Istanbul clays shows the mineral degradation with a very low energy of about 2 kcal in the first month, reaching an activation energy of about 5 kcal in the next 11 months. Mineralogical and textural changes and kinetic energy values have revealed the conclusion that the use of these clays as clay barriers is questionable.

Özet: İstanbul ve çevresinde önemli oranda Oligo-Miyosen killer bulunmaktadır. Yeni çöp depolama alanı bu killer üzerinde olduğu gibi, kil şiltesi de bu killerden teşkil edilmiştir. Smektit içerdiği için şişme ve şev stabilitesi sorunları çıkaran bu killer, mevcut çöp depolama sahasının kil bariyerinde de kullanılmaktadır. Buna rağmen İstanbul killerinin yapısı ve mineralojisi hakkındaki yayınlar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada, biri Miyosen yaşlı ve diğer ikisi ise Oligo-Miyosen yaşlı üç adet İstanbul kilinin 30, 180 ve 360 gün süreyle düşük gerilme altında, laboratuvar sıcaklığında, çöp suyuna maruz kalması durumunda mineral içeriğinin, kimyasal bileşiminin nasıl etkileneceği ve yapısının nasıl değişeceği araştırılmıştır. Mineral değişikliklerini belirlemek için XRD analizleri, killerin yapısının nasıl değiştiği ise ESEM görüntü analizleri ile belirlenmiştir. Çöp suyunun, illit/smektit karışık katmanlı kil minerali bileşimli bu killerde 1 ay içerisinde önemli derecede mineral parçalanması meydana getirdiği belirlenmiştir. İllitlerin smektitlerden ayrılmasını takiben smektit-illit mineral dönüşümünün gerçekleştiği gözlenmiştir. Kinetik hesaplamalar, karışık katmanlı İstanbul killerinin ilk 1 ayda yaklaşık 2 kcal gibi çok düşük bir enerji ile mineral parçalanması gösterdiğini, sonraki 11 ayda yaklaşık 5 kcal’lik bir aktivasyon enerjisine ulaştığını ortaya koymuştur. Mineralojik ve dokusal değişimler ile kinetik enerji değerleri bu killerin kil bariyer olarak kullanılmasının şüpheli olacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır.