Tek Akciğer Ventilasyonu Uygulanan Köpeklerde Ketanserin ve Na-Nitroprussid'in Hemodinamik ve Solunumsal Parametrelere Etkilerinin Karşılaştırılması


TUĞRUL K. M., ÖZKAN SEYHAN T.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.21, pp.176-180, 1993 (Peer-Reviewed Journal)