AİHM Yargısında Yeni Dönem: Protokol No. 14'le Getirilen Yeni Kabuledilebilirlik Ölçütünün Uygulanmasına Eleştirel Bakış


GEMALMAZ H. B.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.209-242, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
  • Sayfa Sayıları: ss.209-242