"Çeviri" , “Ulusal Refah Devletleri, Avrupa Entegrasyonu ve Küreselleşme: Gelecek Yüzyıl İçin Bir Perspektif”, (National Welfare States, European Integration and Globalization: A Perspective for the Next Century), (Çeviri), Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 45, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını


ÖZDEMİR S.

Other, pp.231-257, 2003

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2003
  • Page Numbers: pp.231-257