“Elektronik Dergi Kullanımı ile Bilim Dalı İlişkisi: Betimleyici Bir İnceleme”


DİLEK-KAYAOĞLU H.

Türk Kütüphaneciliği, cilt.21, no.4, ss.440-458, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 21 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Türk Kütüphaneciliği
  • Sayfa Sayıları: ss.440-458

Özet

Bu makale, elektronik dergilerin gelecekteki gelişimleri üzerine yapılan ulus­lararası ve disiplinlerarası bir Del/i saptama ve incelemesinin (Delphi survey) sonuçlarını vermektedir. Görüşleri alınan uzmanlar grubu, bilimci, yayıncı, kütüphaneci, dergi aracısı ve danışman olmak üzere 45 kişiden oluşmuştur. Saptama ve inceleme çalışması, e-dergilere yönelik 5 inceleme alanım kap­samıştır. Bunlar: Bilimsel dergilerin gelecekteki rolü, geleceğin dergisiyle ilgili senaryolar, süreli yayın krizi, e-dergilerin arşivlenmesi, yeni fiyatlandırma ve erişim modelleridir. Delfi saptama ve incelemesi, gelecek beş ile on yıl içinde yaşanması beklenen değişimleri incelemiştir. Sonuçlar gösteriyor ki, dergiler, 300 yıllık tarihleri boyunca şu sıra yaşamakta olduğumuz ya da önümüzdeki 5 ila 10 içinde görmeyi beklediğimiz kadar fazla değişimle hiç karşılaş­mamışlardır.

This paper