Enteral Nutrition Target of Critical Patients in The Intensive Care Unit


Creative Commons License

Aktaş H. , Bozbay S., Kayhan O., Demirkıran O.

cerrahpaşa medical journal, vol.3, no.43, pp.92-96, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 43
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5152/cjm.2019.19015
  • Title of Journal : cerrahpaşa medical journal
  • Page Numbers: pp.92-96

Abstract

 Background: Nutritional support (NS) is an important part of the treatment of patients in the intensive care unit (ICU). The preferred method for NS is enteral nutrition (EN). In this study, we aimed to investigate the time of initiation of NS for patients admitted in intensive care unit, whether the nutritional target dose was achieved and if not, the factors that led to this.

Methods: The study planned retrospectively and included patients aged between 18-90 years, followed-up between 01.01.2017 and 31.12.2018 in Emergency ICU. Patients’ demographic characteristics, the time of nutritional supplementation initiation and the time of achieving the target, EN termination reasons during the nutritional status were evaluated.

Results: 152 patients were analyzed. 49 patients were investigated for enteral feeding. Enteral nutritional support was provided via nasogastric tube (93%) and percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) (7%). The mean time to start enteral nutrition was 10.3 (±8.6) hours. The mean time to reach the target was 14.1 (±5.9) hours in %96 of the patients. In 2 patients, the target dose could not be reached due to vomiting and excess gastric residual volume. Thirty (61%) patients had problems during NS and enteral nutrition interrupted.

Conclusion: Any critically ill patient who has been in intensive care for more than 48 hours should be considered at risk for malnutrition. In patients undergoing intensive care, it is recommended to start enteral feeding within 48 hours (early enteral feeding) if there is no oral intake.

Keywords: early enteral nutrition, nutritional target, malnutrition

Amaç: Beslenme desteği, yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastaların tedavisinin önemli bir parçası olup enteral beslenme ilk tercih edilen yoldur. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitemize başvuran hastalar için beslenme desteği başlama zamanı, beslenme hedefine ulaşma düzeyi, bunun sürdürülebilirliği ve hedefe ulaşmada karşılaşılan nedenlerin araştırılması planlandı.

Çalışma planı: Çalışmaya Acil Yoğun Bakım Ünitesinde 01.01.2017 ve 31.12.2018 tarihleri ​​arasında takip edilen 18-90 yaş arası yetişkin hastalar dahil edildi ve çalışma retrospektif olarak planlandı. Hastaların demografik özellikleri, beslenme desteği başlama zamanı, hedefe ulaşma zamanı, enteral beslenme sırasında karşılaşılan beslenmeyi durdurma nedenleri değerlendirildi.

Bulgular: 152 hasta analiz edildi ve enteral beslenen 49 hasta araştırıldı. Hastalarda enteral beslenme desteği nazogastrik tüp (% 93) ve perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) (% 7) ile sağlandı. Enteral beslenmeye başlama süresi ortalama 10.3 (± 8.6) saat olarak bulundu. Hedefe ulaşmak için ortalama süre, hastaların %96'sında 14,1 (± 5,9) saat olarak gözlendi. 2 hastada, kusma ve aşırı gastrik rezidü volüm nedeniyle hedef doza ulaşılamadı. Otuz (% 61) hastada beslenme sırasında problem yaşandı ve enteral beslenme kesintiye uğradı.

Sonuç: 48 saatten fazla yoğun bakımda yatan kritik hastalar yetersiz beslenme için risk altında sayılmalıdır. Yoğun bakıma yatan hastalarda, ağızdan alım yoksa 48 saat içinde enteral beslenmeye başlanılması önerilir (erken enteral beslenme).

Anahtar Sözcükler: erken enteral beslenme, beslenme hedefi, malnütrisyon