Balkan Savaşları ve Mevlana Zafer Ali Han


Görgün H.

Şarkiyat Mecmuası, no.35, pp.1-10, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Şarkiyat Mecmuası
  • Page Numbers: pp.1-10

Abstract

During the Balkan Wars that erupted between 1812 and 1813, Indian Muslims felt loyalty towards the Ottoman Empire, which was the last Muslim state to remain independent. India endeavored to provide all kinds of support, both financial and moral, during these difficult days for the Ottoman Empire. During and after the war, important figures such as Maulana Zafar Ali Khan shaped public opinion through the media. In this article, we will talk about the works and poems of Maulana Zafar Ali Khan during the Balkan Wars.

Keywords: Balkan Wars, Ottoman Empire, Maulana Zafar Ali Khan, Zameendar

1812-1813 yılları arasında patlak veren Balkan Savaşları sırasında bağımsız kalan son Müslüman devlet olan Osmanlı Devleti’ne karşı Hindistan Müslümanları bağlılık hissetmekteydi. Bu bağlamda onların zor günlerinde hem maddi hem de manevi ellerinden gelen her türlü desteği vermeye gayret göstermişlerdi. Savaş sırasında ve sonrasında basın yayın organları yoluyla Mevlana Zafer Ali Han gibi önemli şahsiyetler kamuoyu oluşturmuşlardı. Biz de bu makalemizde Balkan Savaşları sırasında Mevlana Zafer Ali Han’ın çalışmalarından ve şiirlerinden bahsedeceğiz.

Anahtar kelimeler: Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti, Mevlana Zafer Ali Han, Zemindâr