İstiklal Caddesi Örneğinde Madde Kullanıcılarının Sokaktaki Görünümü Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Karaman H., Yaman Ö. M.

Turkhis Studies - Economy, vol.16, no.2, pp.1075-1092, 2021 (Peer-Reviewed Journal)