Namık Kemal ve Ali Suavi nin Milliyetçilik Anlayışı


Duran H. , Salkın M. E.

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.85-106, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.85-106

Abstract

After the French Revolution the idea of nationalism, which had been very influential for all over the world, have influenced the Ottoman Empire. The intelligencia tried to have a solution for the eternity and modernization of the Ottoman Empire by refering different ideologies such as Islamization, Turkification and Ottomaniz etc. Kemal and Suavi had a nationalistic ideas, nevertheless, their understanding of nationalism was different from ecch other and those of European one. In this sense, some Ottoman elites had tried to transform the nationalism in order to preserve the multi-national and multi-ethnic character of the Empire.

Fransız Devrimi sonrası bütün dünyada etkili olan milliyetçilik düşüncesi Osmanlı Devletini de etkilemişti. Çok toplumlu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nin hem modernleşmesi hem de varlığını sürdürebilmesi için aydınlar farklı ideolojiler – İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük v.b. gibi- çerçevesinde çözümler bulmaya çalışmışlardır. Namık Kemal ve Ali Suavi’nin de görüşlerini milliyetçilik çerçevesinde açıkladıkları görülmektedir. Ama onların milliyetçilik anlayışı hem birbirlerinden hem de Avrupa’daki milliyetçilik anlayışından farklıdır. Bazı Osmanlı aydınları, milliyetçilik akımının, Osmanlı Devleti’nin çok sesliliğine zarar vereceği düşüncesiyle onu devlete zarar vermeyecek bir yapıya dönüştürmeye çalışmışlardır