Büyük Savaşın Doğu ve Batı Cephesinde Toplumsal Hafıza ve Hafıza Mekanları: Gelibolu ve Alsace Lorraine


SUDA E. Z.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.56, pp.25-58, 2017 (SSCI)

Abstract

The reality and social memory of the Great War differed from previous wars on different aspects where the battle field was integrated into the political, diplomatic and military dimensions, preferences of war and this was widely affected from the economic, cultural, and ideological context. In such conditions how we can memorize and construct memory places to remember and commemorate such a bloody event in Eastern and Western fronts during the Centenary of the war? In this paper the theoretical perspectives related to social memory and memory places are discussed with respect to different remembering and commemorating experiences in Eastern and Western fronts, namely Gallipoli in Ottoman State and Alsace Lorraine in the Eastern front of France during the Great War.

Kendinden önceki bütün savaşlardan farklı özellikler taşıyan, kitleselliği ve cephe önü ile gerisini birleştiren, savaşın askeri, diplomatik ve ekonomik, kültürel, ideolojik yönlerini birleştiren Büyük Savaşı savaşın 100.yılında nasıl hatırlıyor, nasıl temsil ediyoruz? Bu yazı kapsamında savaşın Doğu ve Batı cephelerinde savaş sırasında ve sonrasında oluşan hafıza mekânlarını, bunların oluşum ve sembolik yapılarını, temsil özelliklerini ve oluşumları sırasında yaşanan mücadeleleri incelemeye çalışacağız. Bu kapsamda yazımızda Doğu Cephesinin en önemli savaş alanlarından biri Gelibolu yarımadası ile Batı Cephesinde Alsace Lorraine bölgesinde yaşanan hatırlama ve anma deneyimleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.