Kesici Takımların Üretim Prosesinde Meydana Gelen Hasarların Analizi,


BEKÖZ N. , Yazıcı T.

15. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, IMSP’2014, Denizli, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.39-46

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-46

Abstract

ANALYSIS OF FAILURES IN THE PRODUCTION PROCESS OF CUTTING TOOLS

 

ABSTRACT

Indexable cutting tool failure can be classified according to the various failure causes. The highest frequency can be found among manufacturing failures falling into the cutting tool production process cycle (material, tool design, finishing and heat treatment defects), followed by operating errors at the tool application stage. Cutting tool failures cause to faulty processes, reduction in tool service life and manufacturing costs increase. It is extremely important to prevent these losses on time determination of failure. The purpose of the topics discussed and the images used in this study is directed to reducing mentioned losses. In this study, the most common failures that occur during the production process of the indexable cutting tools were investigated, and evaluated by using different visual examples. For this purpose, the various indexable cutting tools used in different processes were selected and examined by visual inspection. Solution suggestions were also given for the identified cutting tool failures.

Keywords: Indexable cutting tool, failure analysis, visual inspection.

ÖZET

Takma uçlu kesici takım hasarları çeşitli hata nedenlerine göre sınıflandırılabilir. En sık rastlanan hatalar (malzeme, takım dizaynı, işleme ve ısıl işlem hataları) kesici takım üretim prosesi içerisinde meydana gelmektedir ve bunu takımın uygulama aşamasındaki operasyon hataları izlemektedir. Kesici takım hataları; proseslerde yanlışlıklara, takım servis ömrünün azalmasına ve üretim bedellerinin artmasına neden olmaktadır. Hataların zamanında tespiti bu kayıpları önlemek açısından büyük önem taşır. Bu kapsamda; çalışma içerisinde ele alınan konuların ve kullanılan görsellerin amacı da belirtilen kayıpları azaltmaya yöneliktir. Bu çalışmada; takma uçlu kesici takımların üretim süreci boyunca meydana gelen ve en sık rastlanan hatalar incelenmiş ve farklı görsel örnekler kullanılarak açıklanmıştır. Bu amaç için farklı proseslerde kullanılan çeşitli takma uçlu kesici takımlar seçilerek görsel muayene yoluyla incelenmiştir. Belirlenen kesici takım hataları için uygun çözüm önerileri de verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Takma uçlu kesici takım, hata analizi, görsel muayene.