İzzeddin İbn Abdüsselâm, “İslâmî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri Kavâidü’l-ahkâm fî mesâlihi’l-enâm, (Trc. Süleyman Kaya-Soner Duman) İz Yayıncılık, İstanbul 2006, 712 sayfa”, Marife


KIZILKAYA N.

Diğer, ss.239-251, 2008

  • Basım Tarihi: 2008
  • Sayfa Sayıları: ss.239-251