Türk Tarım Sektöründe Verimliliğin Arttırılmasında Kadın Çiftçilerin Eğitim Açığının Giderilmesinin Önemi


Creative Commons License

Hiç F. Ö., Deniz M.

2nd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ECLSS2017b, ECLSS 2017b, ECLSS2017b, Proceedings Book, e-printed, ISBN: 978-605-4510-84-9, DOI: 10.35578/eclss.52756, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, vol.1, no.1, pp.328-343

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.35578/eclss.52756
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.328-343
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

While the benefits brought by the rapidly globalizing world economy are not evenly distributed among countries, leading to deeper economic differences, it has also led to a widespread spread of poverty against women and an increase in gender inequality in terms of employment. In this context the share of the agricultural sector in Turkey also decreased in the process of industrialization efforts, the number of agricultural employees has decreased. The rapid change that the Turkish agricultural sector has undergone in the last decades has caused the deterioration of working conditions rather than the improvement of adverse conditions especially for women employed in agriculture. Women farmers cannot benefit sufficiently from the mechanization and training processes in Turkish agriculture and in this respect, they have to work under worse conditions than male farmers. While predominantly male farmers can benefit from the project support and farmer training programmes provided to achieve European Union standards; Again, Turkish female farmers could not benefit equally from the convenience of mechanization in agriculture. In order to make Turkish agriculture more effective and productive, it should be aimed to make women farmers have the same working conditions as male farmers and to increase scientific agriculture to an equal level of education.

Hızla küreselleşen dünya ekonomisinin beraberinde getirdiği faydalar ülkeler arasında eşit olarak dağılmayıp daha derin ekonomik farklılıklara yol açarken, aynı zamanda yoksulluğun daha çok kadınlar aleyhine yaygınlaşmasına ve istihdam açısından cinsiyet eşitsizliğinin artmasına da yol açmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de de sanayileşme çabaları içerisinde tarım sektörünün ekonomideki payı azalırken, çalışan sayısı da azalmıştır. Türk tarım sektörünün son on yıllarda geçirdiği hızlı değişim özellikle tarımda istihdam edilen kadınlar açısından olumsuz koşulların iyileşmesinden ziyade çalışma koşullarının bozulmasına neden olmuştur. Kadın çiftçiler Türk tarımındaki makinalaşma ve eğitim süreçlerinden yeterince faydalanamamakta ve bu açıdan erkek çiftçilerden daha kötü şartlarda çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Avrupa Birliği standartlarını yakalamak için sağlanan proje desteklerinden ve çiftçi eğitimlerinden ağırlıklı olarak erkek çiftçiler faydalanabilmekteyken; yine tarımda makinalaşmanın getirdiği kolaylıklardan da Türk kadın çiftçiler aynı oranda faydalanamamıştır. Gelinen noktada Türk tarımının daha etkin ve üretken hale getirilebilmesi için, kadın çiftçilerin de erkek çiftçilerle aynı çalışma koşullarına sahip hale getirilmesi ve eşit eğitim seviyesine çıkarılarak bilimsel tarımın yaygınlaştırılması hedeflenmelidir.