TÜRK İSTİKLAL MARŞI’NIN SANCAK, OCAK VE YURDU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ( THOUGHTS ON THE FLAG, HEARTH AND HOMELAND OF THE TURKISH INDEPENDENCE ANTHEM)


Emeksiz A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.75, pp.5-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 75
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.5-17
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

To search for cultural history traces of the consideration, in which the poet said “That poem is no longer mine. It is the property of the nation.”, in the fictional integrity of the Independence Anthem is the aim of this research. This article is concerned with the cultural and intellectual foundations of the words “Flag”, “Hearth” and “Homeland”, which were used by Mehmet Âkif in the first quartet of the Turkish Independence Anthem. The need for the national anthem that started in the reign of the Sultan Mahmut II in the Ottomans, the official admission process of the poem written by Mehmet Âkif as the Independence Anthem of the Turkish Republic, dichotomous use of the words “flag” and “hearth”, the meaning frame of “homeland” that integrates “flag” and “hearth” paying attention to Turkish perception of cosmos and central symbolism are discussed in the research. In order to evaluate the meaning of the flag, hearth and homeland in the national struggle and the national anthem, the relation of them with the keywords such as dawn, independence and star is also emphasized when appropriate in the article.

Keywords: The Independence Anthem, Mehmet Âkif, Flag, Hearth, Homeland

Şâirin, “O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır.” ifadesinin İstiklal Marşı’nın kurgu bütünlüğündeki karşılığına dair kültür tarihi izleri aramak bu araştırmanın amacıdır. Bu makale Türk İstiklal Marşı’nın ilk dörtlüğünde Mehmet Âkif tarafından kullanılmış olan “sancak”, “ocak” ve “yurt” kelimelerinin kültürel ve fikrî olarak hangi temellere dayandığı üzerinedir. Osmanlılarda Sultan II. Mahmut döneminden itibaren başlayan millî marş ihtiyacı, Mehmet Âkif tarafından yazılan şiirin resmen Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Marşı olarak kabul edilme süreci, sancak ve ocak kelimelerinin dikotomik kullanımı, Türk evren algısı ve merkez simgeciliği dikkate alındığında yurdun, sancak ve ocağı bütünleyen anlam çerçevesi çalışmada ele alınmıştır. Makalede sancak, ocak ve yurdun millî mücadelede ve millî marştaki anlam karşılığının değerlendirilebilmesi için yeri geldikçe şafak, istiklal ve yıldız gibi anahtar kelimelerle ilgisi üzerinde de durulmuştur. Çalışmaya konu olan kavramlar hakkında bilgi ve örnekler verilerek marş içindeki bağlam yorumlanmıştır. Bu yorumlar Mehmet Âkif’in düşünceleri olarak değil, İstiklal Marşı’nın düşündürdükleri şeklinde değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Türk İstiklal Marşı, Mehmet Âkif, Sancak, Ocak, Yurt