İssledovaniye Komponentov Prisposoblennosti Liniy Drosophila melanogaster, Poluçennyh iz Prirodnyh Populyatsiy s Territoriy s Razliçnym Urovnem Radiatsionnogo Zagryazneniya


Furat O. , Filiponenko N., Volkova N., Kostenko V., Vorobyova L.

The 1st International conference "DROSOPHILA IN THE EXPERIMENTAL GENETICS AND BIOLOGY" , Kharkiv, Ukraine, 15 - 20 September 2008, pp.98-101

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kharkiv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.98-101