The Analysis of Tourist Identity In Youtube Travel Cahnnel


Creative Commons License

Guliyev Z., Tanrıverdi H.

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES-ICTEBS 2018, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, no.2, pp.495-502

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.495-502
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

A general framework of the historical process of identity construction has been presented with its variation in the digital environment has been examined. In particular, along with the development of detailed investigations in flaneur identity and technology and to his change has been researched by Walter Benjamin. In the first period, flaneur, who traveled to Paris’s Passages overlooked the city and cultural outlook, has undergone a certain evolution within the tourism industry. In the direction of Marshall McLuhan’s the concept of ‘Global Village’, the boundaries of the spaces where the flaneur identity is visited and experienced have also expanded. In the research, new features such as cyberflâneur, digital narrative, flaneur / tourist have been identified that the identity of flaneur is gained with the influence of technology and digital culture. The empirical dimension of the research was constructed by analyzing the contents of the travel channels on Youtube.   Make your own journey through the latest technological devices and who presents it in the form of a certain narrative, is determined as the flaneur of modern times. 

Bu araştırma yeni medya ortamlarında inşa edilen kimliklerin analizine odaklanmaktadır. Kimlik inşasının tarihsel sürecine ilişkin genel bir çerçeve sunulmakla birlikte onun dijital ortamdaki değişimi incelenmiştir. Özellikle de Walter Benjamin tarafından detaylı araştırılan flaneur kimlik ve teknolojinin gelişimi ile birlikte onun değişimi araştırılmıştır. İlk dönemlerde Paris’in Pasajlarını gezen, şehire ve kültüre dışarıdan bakan flaneur zamanla Turizm sanayisi içerisinde belirli bir evrim geçirdi. Marshall McLuhan’ın ‘Global Köy’ kavramı doğrultusunda flaneur kimliğin gezindiği, deneyimlediği mekanların sınırları da genişledi. Araştırmada flaneur kimliğin teknolojinin etkisi ve dijital kültürle birlikte kazanmış olduğu cyberflâneur, dijital gezgin, flanör/turist gibi yeni özellikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın ampirik boyutu Youtube üzerindeki seyahat kanallarının içeriğinin analiz edilmesi ile inşa edilmiştir. Kendi gezisini son teknolojik aygıtlar aracılığıyla kayda alan ve onu belirli bir anlatı biçiminde sunan birey modern zamanların flanörü olarak tespit edilmektedir.