Çokuluslu Şirketler Açısından Ulusötesi Örgütlerin Önemi Ve Bir Örnek: Avrupa Çalışma Konseyleri


Dündar G. İ. , Beyhan Acar A. , Özaslan Çalışkan B. Ö.

Küreselleşme Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mart 2008, ss.529-534

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.529-534