Esîrüddin Ebherî ve Keşfu’l-Hakâik fî Tahrîri’d-Dekâik (edisyon kritik ve inceleme)


SARIOĞLU H.

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2001

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2001
  • Publisher: Çantay Kitabevi
  • City: İstanbul