Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerde Cinsiyet Farklılığı


CAMCI ERDOĞAN S.

Hasan ALi Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.105-117, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gender difference which has been studied for many years, has taken on a new dimension as “gender difference in gifted” with growing research on gifted education. There are several researches on the underlying reasons for the underrepresentation of gifted women in science, mathematics and engineering and on the question of “Are gender specific variations among gifted people related with ability, motivation or gender stereotyping with respect to social expectations?” A deeper understanding of the reasons and the impact of gender sensitive variation among the gifted by teachers and parents is very important in terms of achieving effective instruction, mentoring, career planning and enabling social adaptation. The study aims to give insight to literature on this topic and offer crucial information about gender-specific variation among gifted to the teachers, parents and academics working on this field. While addressing to the complexities arising from gender difference between gifted boys and girls, the study indicates that gifted girls are more at risk than boys in suffering from the negative impact of gender discrimination.

Uzun yıllardır pek çok çalışmaya konu olan eğitimde cinsiyet farklılığı, üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimi ile ilgili çalışmaların son yıllarda ivme kazanması ile “üstün zekâlı ve yetenekli bireylerde cinsiyet farklılığı” olarak farklı bir boyut kazanmıştır. Özellikle fen, matematik ve mühendislik alanlarında üstün kadınların temsil düzeyinin düşüklüğünün nedenlerini; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerde görülen cinsiyet farklılıklarının yetenek, motivasyon ya da sosyal toplumun bu bireylerden beklediği cinsiyet rollerinin farklı olmasından mı kaynaklandığını konu alan çalışmalara literatürde sıkça rastlanmaktadır. Literatür taraması şeklinde planlanan bu çalışmanın, öğretmenlere, ailelere ve üstün zekâlıların eğitimi alanıyla ilgilenen bilim insanlarına üstün zekâlılarda cinsiyet farklılıkları açısından önemli bilgiler vermesi amaçlanmaktadır. Cinsiyet farklılığının sebeplerinin ve etkilerinin eğitimciler ve aileler tarafından anlaşılması; çocuklara etkili eğitim verilmesi, doğru mentörlük ve kariyer seçimlerinin yapılması ve sosyal uyumlarının sağlanması açısından önem arz etmektedir. Araştırma, üstün kız ve erkek çocukların cinsiyet karmaşalarını ortaya koyarken, cinsiyet farklılığından olumsuz etkilenme noktasında üstün kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha çok risk taşıdığını belirtmektedir.