ENFLASYON HEDEFLEMESİ DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASININ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA


Creative Commons License

ÖZDEMİR A. K. , OTLUOĞLU E.

Journal of Economics, Finance and Accounting, cilt.2, ss.44-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Journal of Economics, Finance and Accounting
  • Sayfa Sayısı: ss.44-57

Özet

Para politikası kararlarının hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisi, hem önemli bir parasal aktarım kanalı olması açısından politika yapıcılarını hem de finansal yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de ‘açık’ enflasyon hedeflemesi döneminde para politikası kararlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Johansen eşbütünleşme testi ve VAR/VEC yöntemleri yardımıyla çeşitli BIST hisse senedi fiyat endeksleri ile bankalararası gecelik faiz oranı ve Dolar–TL kuru arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgular faiz oranı şoklarının hisse senedi fiyatlarını negatif yönde etkilediğini ve bu etkilerin kalıcı olduğunu göstermektedir.

The impact of monetary policy decisions on stock prices has always been an important issue both for policy makers and financial investors. In this context this study investigates the impact of monetary policy decisions on the stock prices during the period of inflation targeting. We used Johansen cointegration test and VAR/VEC methods in order to analyze the relationships between various BIST stock indices, overnight interbank interest rate, and USD-Turkish Lira exchange rate. Results demonstrate that interest rate shocks impact stock prices negatively and this impact is permanent.