Toprak Ve Yetişme Ortamı Tanıtım Tablosu Akıllı Cihaz Uygulaması


ÖZTURNA A. G., EKİN E.

II. Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2014, pp.763-774

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.763-774
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Having a character of its own, a site is ecological unit that has a specific geographical positioned and formed under the combined effect of factors including relief, climate, bedrock/soil and living species. In the researches that are applied on various ecosystems, these site forming factors must be examined in detail on the land or in the laboratory. In these studies, the data collected on the field such as the coordinates of the area, air conditions, slope, aspect, elevation, topography, plant species, degree of coverage and especially main soil properties (type and thickness of liter, soil depth, drainage, diagnostic horizons and thickness, stoniness, color, texture, structure, spots, etc. of them) have to be measured and registered on the tables that are exclusively designed for the related discipline. There are different designs of those registry tables in accordance with the research and the school of it. There is no standard procedure or a core technique. Also, these registered information on paper needs to be entered to computers. This situation leads to loss of time and resources. With today's technological advances, determination of the coordinates, taking pictures, gathering related information and such actions can be easily performed on the field by the help of various digital platforms such as smart devices.

In the study, taking the International Forestry Cooperation Programme (ICP Forests) soil sampling and analysis guides into consideration in the first place, the field related site parameters are determined. Then, these parameters integrated to an application that can be operated on smart devices with iOs mobile operating system. The paper gives place to the tables of determined site parameters, a brief introduction to the application and its usage. 

Yetişme ortamı; coğrafyaca belirli bir mevkide, yeryüzü şekli, iklim, anakaya/toprak ve canlıları içeren faktörlerin ortak etkisi altında oluşan ve kendine has bir karaktere sahip ekolojik bir birimdir. Çeşitli ekosistemler üzerinde yapılan çalışmalarda yetişme ortamını oluşturan faktörlerin arazi ve/veya laboratuvarda detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Arazide belirlenmesi gereken çalışma alanının koordinatları, hava halleri, eğim, bakı, yükselti, topoğrafya, bitki türlerinin örtme dereceleri ile çeşitli toprak özellikleri (ölü örtü tipi, ölü örtü kalınlığı, toprak derinliği, drenaj, horizonlar, horizonların kalınlığı, taşlılık, renk, tekstür, strüktür, lekeler vb.) gibi ilgili bilgiler ölçülerek hazırlanan tablolara kaydedilmektedir. Yetişme ortamının arazideki etüdüne yönelik olarak farklı kurumlar tarafından geliştirilmiş tablolar mevcuttur. Ancak bunlar arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca kâğıt üzerine doldurulan bilgilerin daha sonra tekrar bilgisayar ortamına girilmesi gerekmektedir. Bu durum da zaman kaybına yol açmaktadır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile akıllı cihazlar ile arazide koordinat belirlenmesi, fotoğraf çekilmesi ve bilgilerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması mümkündür.

Çalışmada öncelikle Uluslararası İşbirliği Programı Ormanları (ICP Forests) toprak örneklemesi ve analizi kılavuzu da dikkate alınarak yetişme ortamı ile ilgili arazide belirlenmesi gerekli parametreler listelenmiştir. Daha sonra, bu parametreleri içeren ve iOS mobil işletim ortamının kullanıldığı çeşitli akıllı cihazlarda kullanılabilecek bir uygulama geliştirilmiştir. Bildiride toprak ve yetişme ortamı tanıtım tablosunda yer alan yetişme ortamı faktörlerine ait çeşitli parametreler ile uygulamanın kullanım yer ve şekillerini verilmiştir.