Laparoskopik parsiyel nefrektomide sıcak iskemi süresinin glomerüler filtrasyon hızına gerçekten etkisi var mıdır?: Tek bir merkez erken-orta dönem sonuçlar


ERDEM S., Tefik T., URAL A. F., Oktar T., NANE İ., KOÇAK T., ...More

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2012, pp.32-33

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.32-33
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAC: Sıcak iskemi suresi (SİS)’nin laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN)

sonrası takiplerde olculen glomeruler filtrasyon hızına (GFR) etkisinin araştırılması.

YONTEM: Şubat 2008-Mart 2012 tarihleri arasında yapılan 103 LPN vakasından

sıcak iskemi uygulanmış ve en az 6 aylık takibini tamamlayan 52 hasta

SİS surelerine gore uc gruba ayrıldı : Grup 1 (SİS<20 dk, n=18), Grup 2 (20

dk<=SİS<30 dk, n=16), Grup 3 (30 dk<=SİS, n=18). Bu uc grup arasında, prospektif

olarak toplanan demografik, perioperatif ve patolojik parametreler

ile preoperatif, postoperatif (ilk 3 gundeki en duşuk duzey) ve son takip sırasındaki

guncel GFR duzeyleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: Demografik veriler bakımından benzer olan uc grup arasında ortalama

operasyon suresi, ortalama tahmini kan kaybı, ortalama hastane yatışsuresi ve komplikasyon oranları bakımından fark saptanmamıştır.(p=0.239,

p=0.663, p=0.749, p=0.331, sırasıyla) Preoperatif ve postoperatif ortalama

GFR duzeyleri istatistiksel (p=0.184 ve p=0.213, sırasıyla) olarak farklı değilken;

postoperatif ortanca GFR duşuşunun Grup 3’te anlamlı olarak arttığı

tespit edilmiştir.(p=0.024) Bununla birlikte, ortalama 17 aylık takip suresince

guncel ortalama GFR duzeyleri (p=0.850) ve bu duzeylerin preoperatif GFR

ile farkı (p=0.408) uc grup arasında farklı saptanmamıştır.

SONUC: Laparoskopik parsiyel nefrektomide 30 dakikanın uzerindeki sıcak

iskemi suresi, postoperatif GFR duzeylerini anlamlı olarak duşrurken; bu

duşuş orta donem takiplere yansımamaktadır. Sıcak iskemi suresinin nefron

korumadaki gercek etkisi 5 yılı aşan uzun donemli takipler ile daha iyi anlaşılacaktır.