Urban Renewal or Sanitary Engineering? Local Attitudes toward Intervention in Fener-Balat-Ayvansaray


Şentürk M.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, vol.3. Dizi, no.22, pp.395-422, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3. Dizi Issue: 22
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.395-422

Abstract

This study first explores the concepts of urban renewal and gentrification in İstanbul and the reasons for their present currency. This is followed by an overall assessment of the views, experiences, and attitudes of the most critical factor in the process of urban renewal-the local inhabitants. This assessment may furnish indicators of significance for future studies on urban renewal. The field study was carried out by utilizing the technique of in-depth interviews  as recognized within the qualitative research tradition. In-depth interviews were conducted with 31 residents of the İstanbul Golden Horn Districts of Fener, Balat and Ayvansaray. The study reveals that the popular idiom vis-à-vis urban renewal of many of the local inhabitants expressed the view that it represented a kind of “sanitary engineering” project designed to preserve the local neighborhood milieu.

Bu makalede, kentsel yenileme ve gentrification (soylulaştırma, mutenalaştırma) kavramları ele alınarak bu kavramların gündeme gelmesinin nedenleri tartışılmaktadır. Ardından kentsel yenileme sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan yerel halkın bu konudaki görüşleri, deneyimleri, yaklaşımları, yapılan alan araştırmasından hareketle değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler kentsel yenileme kapsamında yapılacak çalışmalara önemli katkılar sağlayabilecektir. Alan araştırması nitel araştırma geleneği içerisinde yer alan derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Fener-Balat-Ayvansaray (İstanbul) semtlerinde yaşayan 31 kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmada yerel halkın –mevcut yaygın kullanımdan dolayı- kentsel yenileme olarak adlandırdıkları birçok özelliğin yenilemeden çok insanların ve mahalle ikliminin korunmasına imkân veren fiziksel “sıhhileştirmeyi” içerdiği görülmüştür.