Bir Köpekte Yabancı Cisme Bağlı Akut Mide Dilatasyonu Teşhisinde Radyolojik ve Ultrasonografik İnceleme


KOENHEMSİ L., İSKEFLİ O., DOKUZEYLÜL B., GÖNÜL R., OR M. E., UYSAL A.

yüzüncüyıl veteriner fakültesi dergisi, vol.22, no.3, pp.185-187, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

 

A 4-year-old doberman presented with a history of coughing, weakness, anorexia and abdominal swelling to University of Istanbul, Faculty of Veterinary Medicine, Internal Medicine Department. As a result of clinical examination, blood tests, radiological and ultrasound examinations acute gastric dilatation due to foreign body was diagnosed. In this case report, was performed to show the determination of the gastrointestinal tract foreign bodies with the use of radiography and ultrasonography the diagnostic is more effective.

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na 4 yaşlı Doberman ırkı köpek öksürme, halsizlik, iştahsızlık ve karnında şişlik şikayetleri ile getirildi. Yapılan klinik muayene, kan tahlilleri, radyolojik ve ultrasonografik incelemeler sonucunda yabancı cisme bağlı akut mide dilatasyonu teşhisi konuldu. Bu olgu sunumu, gastrointestinal kanaldaki yabancı cisimlerin belirlenmesinde radyografi ve ultrasonografinin birlikte kullanımının teşhis açısından daha etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılmıştır.