Otuz Yıllık Süreçte (1969-1979-1989) Bitkisel İlaçların İstatistiksel Değerlendirmesi


ŞEN B., GÜRDAL M. B. , AKBAL Ö.

XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, Kayseri, Turkey, 25 - 28 May 2014, pp.13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13

Abstract

Herbal medicines, traditionally used by the public for centuries, have taken their place in pharmacies 
as preparations since the Ottoman times. Being popular in the recent years and increasing in numbers, 
the herbal preparations increase and decline over the years is remarkable. While numerous herbal 
products are seen in the medical catalogues before the 1970s, the numbers declined significantly 
after 1970. In recent times, particularly in the last 5 years, the attention has been growing once again 
and the information pollution on this matter reached the highest levels. This study aims to scan 
the drug catalogues in 10-year periods starting from 1969, 1979 and 1989 to reveal the statistical 
information to evaluate the status of herbal medical preparations that were available in pharmacies 
in the past, while drawing attention on this matter.
Yüzyıllardan beri geleneksel olarak halk arasında kullanılan bitkisel tıbbi ürünler Osmanlı döneminden 
itibaren preparat halinde eczanelerde yer almaya başlamıştır. Son yıllarda yeniden gündeme gelen 
ve sayıları giderek artan preparatların yıllar içerisindeki artış ve azalışları dikkat çekicidir. İlaç 
kataloglarında 1970’li yılların öncesinde oldukça fazla sayıda bitkisel ürüne rastlanırken bu sayının 
1970 sonrasında giderek azaldığı görülmektedir. Yakın tarihte ise, özellikle son 5 yılda, ilginin tekrar 
artması yanında bu konuda bilgi kirliliği had safhaya ulaşmıştır. Hem bu konuya dikkat çekmek 
hem de geçmişte eczanelerimizde bulunan bitkisel preparatların durumunun değerlendirilerek 
karşılaştırılması için 1969, 1979, 1989 İlaç Katalogları taranarak 10 yıllık periyotlardaki istatistiksel 
durumun ortaya konması amaçlanmaktadır.