Economic Sanctions in International Law and A Short Evaluation of the Us' Unilateral Sanctions


Şimşek G. E.

İstanbul Hukuk Mecmuası, vol.78, no.4, pp.2049-2078, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 78 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/mecmua.2020.78.4.0011
  • Title of Journal : İstanbul Hukuk Mecmuası
  • Page Numbers: pp.2049-2078

Abstract

Bu makalede devletlerin aralarında çıkan belli uyuşmazlık alanlarında birbirlerini belli şekilde davranmaya zorlamak üzere uygulamaya koydukları ekonomik yaptırım politikalarının uluslararası hukuka uygunluğu ve etkinliği meselesi ele alınmaktadır. Bu amaçla öncelikle söz konusu yaptırım politikalarının uygulanmasını yasaklayan bir uluslararası hukuk kuralının mevcut olup olmadığına yönelik bir araştırma yapılmakta ve ardından bu tür yaptırım politikalarının uygulanması sırasında uyulması gereken ilgili uluslararası kurallar incelenmektedir. Makalede ele alınan diğer bir mesele devletlerin birbirlerine baskı kurmak üzere başvurdukları söz konusu politikaların istenen sonucu sağlayıp sağlamadığı, başka bir ifade ile etkinliği konusudur. Bu çerçevede bu tür politikaların etkinliğini arttıran veya azaltan devlet içi ve devletlerarası ekonomik ve sosyal dinamikler analiz edilmektedir. Makalede son olarak ekonomik yaptırım politikalarının özel bir türü olan ve genellikle ABD tarafından sıklıkla kullanılan belli devletlere, örgütlere ve kişilere yönelik yaptırımlar öngören ülke aşıcı etkili kanuni düzenlemelerin uluslararası hukuka uygunluğu sorunu ele alınmaktadır.