Marmara Denizi Farklı Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan Kirliliği Üzerine Bir Ön Araştırma


BALCIOĞLU E. B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.14, ss.35-40, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-40

Özet

Bu çalışmada İstanbul ve Çanakkale Boğazları da dahil olmak üzere Marmara Denizi’ nin farklı kıyılarından alınan yüzey suyu örneklerinde deterjan kirliliği seviyeleri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Ocak 2013 döneminde Marmara Denizi’ nin farklı bölgelerinden seçilen 16 istasyondan yüzey suyu örnekleri alınarak 2 paralel halinde çalışılmıştır. Bulunan sonuçlara göre anyonik deterjan konsantrasyonları 20,14 – 77,44 μg/L arasında değişiklik göstermiştir. En düşük değer Anadolu Feneri istasyonunda, en yüksek değer ise Kadıköy istasyonunda bulunmuştur. Yüksek bulunan değerler öncekiçalışmalarda belirtilen deşarj noktalarına yakın, düşük değerler ise yoğun yerleşim bölgelerinin uzağında olması ile ilişkilendirilmiştir.

In this study, detergent pollution levels were investigated in the surface waters obtained from various regions of Marmara Sea including Istanbul Strait and Dardanelles. Water samples belonging to 2013 winter season were studied as two parallels after obtained from 16 different stations. Detergent concentrations were at the range of 20,14 – 77,44 μg/L. The highest concentration was found at Kadıköy station and the lowest value was found at Anadolu Feneri. This case is related to stations having higher concentrations are located at around of wastewater treatment plants and discharge points of Istanbul which was reported by previous studies.