İzmit Körfezi Güneyindeki Geç Pleyistosen (Tireniyen) Çökel Stratigrafisi ve Bölgenin Neotektonik Özellikleri


BARGU M. S.

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, ss.51-64, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 1989
  • Dergi Adı: TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ
  • Sayfa Sayıları: ss.51-64