Volatility in the Growth Rate of Real GNP: Evidence from Turkey


ÇİL YAVUZ N., GÜRİŞ B.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.7, pp.93-103, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper empirically investigates the volatility in the growth rate of real GNP for Turkey based upon quarterly data covering the period 1987: I2003: II. Conditional volatility is estimated using the well-known Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) model. The empirical results show that, although there were important events for the period, their effects on the growth rate had been no persistent. 

Bu çalışmada Türkiye’ nin reel GSMH’ın büyüme hızının volatilitesi 1987: I2003: II dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak ampirik olarak araştırılmıştır. Koşullu volatilite, genelleştirilmiş otoregresif koşullu heteroskedasite modeli (GARCH) aracılığı ile tahmin edilmiştir. Ampirik sonuçlara göre ilgili periyotta önemli olayların varlığına rağmen , bunların büyüme hızına etkisi kalıcı olmamıştır.