Çeviri Sürecinde Bellek


Akdağ A. I.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Akademik Çeviribilim Çalışmaları Kongresi BAIBU-ICASTİS, Bolu, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.64

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.64
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bellek birçok farklı bilim dalının inceleme konusu olmuştur. Söz konusu farklı bilim dalları arasında özellikle ruhbilim, toplumbilim, yazınbilim, dilbilim, tarih, bilişsel bilimler, sinirbilim, genetik bilimi, çeviribilim ve yeni bir çalışma alanı olan bellek çalışmalarını sayabiliriz. Buna bağlı olarak, her bir bilim dalı belleği kendi bakış açısı doğrultusunda ele aldığından farklı bulgulara ulaşmıştır. Örneğin tarih alanında toplumsal bellek üzerine çalışma yapan araştırmacıyla, sinirbilim alanında çalışma belleği üzerine çalışan araştırmacının bellek tanımları ve belleği ele alış biçimleri farklılık göstermektedir. Çeviribilim özelinde ele alındığında bellek, çeviri araştırmasının iş birliği içinde olduğu bilim dalına göre yine farklı tanımlarla karşımıza çıkabilir. Bu çalışmada ele alınacak bellek genel hatlarıyla çeviri sürecinde çevirmenin çeviriyi gerçekleştirebilmek için başvurduğu bilişsel yeti ve işlemeler olarak tanımlanabilir. Sözlü çeviri başta olmak üzere çevirmenler çeviri sürecinde yoğun bir biçimde bellek gücüne başvurmaktadırlar. Bilişsel çeviribilim araştırmalarında araştırmacılar belleği çoğunlukla bilişsel işlevleri yerine getiren bir tür aracı olarak görmüştür. Bazı çalışmalar farklı bellek türlerine değinse de, bunların çeviride ne zaman ve nasıl etkinleştiği ve belleğe ilişkin sinir yollarının beynimizdeki yerini ele alan çalışmalar sayıca azdır. Bu çalışma ağırlıklı olarak çeviribilim, bilişsel bilimler ve sinirbilim ekseninde çeviri süreçlerinde başvurulan bellek türlerine, bunların ne zaman ve hangi işlevlerde kullanıldığına ve beyinde hangi sinir ağlarını kullanarak işlevlerini gerçekleştirdiklerine odaklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bellek, bilişsel çeviribilim, bilişsel ruhbilim, sinirbilim.