Gündem Belirleme Kuramı Perspektifinden Yeni İletişim Teknolojilerinin Geleneksel İletişim Araçlarına Etkisi


ERTEM T.

II. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1335-1346

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1335-1346

Özet

Son birkaç yıl içerisinde internetin gelişimine bağlı olarak sosyal ağların insanların yaşamlarında giderek daha fazla yer edinmeye başlaması özel kuruluşların ve tüzel kişilerin de aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanmalarına neden olmuştur. Bununla birlikte devlet adamlarının da sosyal medyayı kullanmaya başladıkları dikkat çekmektedir. Bu çerçevede gündem belirleme kuramının politika gündemi ve medya gündemi ilişkisinden hareketle Türkiye’nin devlet başkanı olan Abdullah Gül’ün son üç ay içerisinde gönderdiği mikro mesajların tiraj sıralamasında ilk üçte yer alan Posta, Zaman ve Hürriyet gazetelerinin gündemini belirleyip belirlemediği sorgulanmış ve bulgu elde etmek adına içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gündem Belirleme Kuramı, Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal İletişim