Antibody Responses Against SARS-Cov-2 in COVID-19 and Serological Assays


Creative Commons License

Çakal B.

Other, pp.1-5, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The Coronavirus dieease 19 (COVID-19) pandemic which is the etiological agent of severe acute respiratory syndromeassociated a coronavirus (SARS-CoV-2) has influenced the whole world with the current and possible results. COVID-19 has very unique characteristic of virological, clinical and immunological. Characterization and identification of antibody responses against SARSCoV- 2 in patients with COVID19 is critical for understanding the dynamics of the outbreak and to developed more effective interventions strategies. Some of gaps about humoral immune responses to SARS-CoV-2. The first of these is about life-span of B cell memory responses to SARS-CoV-2 infection. It is expected that eligible B cell response to a virus prevents reinfection. However, current evidence is pointed that effectiveness of prevent against reenfection to antibodymediated immunity after COVID-19 infection is limited. Second else challenge is about to specificity and validation of serological assay used to determine seroconversion and measure antibody responses. In COVID-19, weak antibody responses in some patients and the presence of cross-reactivity associated with other coronaviruses may limit the reliability of serological experiments. Therefore, there is an intense research effort to reveal kinetics, effectiveness of antibody-mediated immunity and immunopathogenesis of anti-SARS-CoV-2 antibodies with to develop specific and validated serological tests. In this review, it is aimed to examination about kinetics of anti-SARSCoV- 2 antibodies, effectiveness of antibody-mediated immunity with also developments related to serological diagnosis.

Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; antibody responses; B cell memory responses; reinfection; neutralizing antibodies; serological assays; immunity passports

Şiddetli akut solunum sendromu ilişkili bir coronavirüsün (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus; SARS-CoV-2) etiyolojik etkeni olduğu coronavirüs hastalığı 19 (coronavirus disease 19; COVID-19) pandemisi mevcut ve olası sonuçları açısından tüm dünyayı etkisi altına almıştır. COVID-19 oldukça özgün virolojik, klinik ve immünolojik karakteristik özelliklere sahiptir. COVID19'lu hastalarda SARS-CoV-2'e karşı antikor yanıtlarının karakterize edilmesi ve tanımlanması salgının dinamiklarinin anlaşılması ve daha etkin mücadele stratejilerinin geliştirmesi için kritik önem taşımaktadır. SARSCoV- 2'ye karşı humoral immün yanıtlara ilişkin bazı belirsizlikler mevcuttur. Bunlardan ilki SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı oluşan B hücre bellek yanıtlarının süresi ile ilgilidir. Bir virüse yönelik uygun B hücre yanıtlarının reenfeksiyonlara karşı koruyucu olması beklenir. Buna karşın mevcut veriler, COVID-19 enfeksiyonu sonrası antikor aracılı bağışıklığın reenfeksiyona karşı koruyucu etkinliğinin sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Bir diğer sorun ise serokonversiyonu belirlemek ve antikor yanıtlarını ölçmek için amacıyla kullanılan serolojik deneylerin özgüllüğü ve validasyonu ile ilişkilidir. COVID-19'da hastaların bir kısmında antikor yanıtlarının zayıf olması ve diğer coronavirüsler ile ilişkili çapraz reaktivitenin varlığı serolojik deneylerin güvenilirliğini sınırlandırabilmektedir. Bu nedenle anti-SARS-CoV-2 antikorlarının kinetiği, antikor ilişkili immünitenin etkinliği ve immünopatogenezinin anlaşılması ile spesifik ve valide serolojik testlerin geliştirilmesi hususunda yoğun bir araştırma çabası mevcuttur. Bu derlemede COVID-19'lu hastalarda anti-SARS-CoV-2 antikorlarının kinetiği, antikor ilişkili immünitenin etkinliği ve serolojik tanıya ilişkin gelişmelerin irdelenmesi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2; COVID-19; antikor yanıtları; B hücre bellek yanıtları; reenfeksiyon; nötralizan antikorlar; serolojik deneyler; bağışıklı belgesi