Markov Random Field (MRF) yöntemi kullanılarak Sivas bölgesi Şarkışla mevkiinin ters çözüm ile modellenmesi


ALBORA A. M., ÖZMEN A., UÇAN O. M.

11.Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 October 1999, pp.361-372

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.361-372
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

One of the main subjects of Gravity Prospection is the analysis of Bouguer anomaly perfectly. In this paper, Markov Random Field (MRF) has been applied to geophysics and separation of residual, regional anomaly maps have been obtained.  The main property of MRF is its using both pixel relationship and the stochastic property of 2-D images with no training. 

This method has been applied to Sivas-Şarkışla region and regional anomaly has been obtained.  Average depth of the object has been extracted using power spectral approach.  By using the average depth, the geophysical structure of the region is modelled by inverse solution method.

 

Bilindiği gibi, Gravite Prospeksiyonun en önemli konularından biri, Bouguer Anomali Haritasının iyi bir şekilde analizinin yapılmasıdır. Bu çalışma da ilk kez jeofizikte Markov Random Field (MRF) yöntemi kullanılarak Rejyonal ve Rezidüel alanların ayrımı yapılmıştır. MRF yönteminin en önemli özelliği, komşuluk ve iki boyutlu görüntünün stokastik özelliklerinden faydalanılması ve ön eğitim gerektirmemesidir. 

Bu yöntem, Sivas bölgesi-Şarkışla mevkiine uygulanarak Rejyonal anomalisi elde edilmiştir. Söz konusu Rejyonal anomali haritasına güç spektrum yöntemi uygulayarak jeolojik yapının ortalama derinliği bulunmuştur.  Elde edilen ortalama derinlik yardımıyla o bölgenin jeolojik yapısı ters çözüm yöntemi ile modellenmiştir.