Mean-Variance-Skewness Model For Portfolio Selection


ALTAYLIGİL Y. B.

Istanbul University, Journal of the School of Business Administration, cilt.37, no.1, ss.39-48, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 37
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Istanbul University, Journal of the School of Business Administration
  • Sayfa Sayıları: ss.39-48

Özet

 

Bu çalışmada Özdemir ve Giresunlu [1] tarafından önerilen algoritma, farklı piyasalardan 
yatırımcıların riske karşı tutumlarının karşılaştırılması amacıyla, yabancı hisse senetleri 
piyasaları ile birlikte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 endeksine ait hisse 
senetlerine uygulanmıştır.
Kesirli programlama ile riskten kaçınma katsayısı için bir minimum değer elde edilmiş, bu 
değere karşılık gelen portföylerin minimum riskli portföyler olduğu gösterilerek farklı 
piyasalar için riskten kaçınma katsayısının minimum değeri hesaplanmıştır. Farklı 
piyasalardaki yatırımcıların riske karşı tutumları, riskten kaçınma katsayısı baz alınarak 
piyasalar riskliliklerine göre sıralanmıştır. Sıcak para akımlarının neden Türk piyasalarını 
tercih ettiği sorusu bu bağlamda cevaplandırılmıştır

 

This paper applies the algorithm proposed by Özdemir and Giresunlu [1] to the foreign stock markets as well as Istanbul Stock Exchange National-100 index and its constituent stocks in order to address the risk perceptions of investors from different markets. An optimal value of the risk aversion constant, which corresponds to the minimum risky portfolio for each market is obtained by using fractional programming and the risk level of different markets are compared based on the risk aversion constant calculated. Stock markets are ordered according to the investors’ risk-bearing attitude. The question of why the hot capital flows prefer Turkish market is answered in this context.