TWITTER’DA DEZENFORMASYON VE YALAN HABER ALGISI ÜZERİNE BİR METİN MADENCİLİĞİ ÇALIŞMASI: LOZAN ANTLAŞMASININ GİZLİ MADDELERİ İDDİASINA BİR BAKIŞ


Demirel S., Kahraman E., Gündüz U., Durmaz G.

19th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022, vol.1, no.1, pp.34-57

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34-57
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde en çok karşılaşılan kavramlardan biri “bilgi düzensizliği”

kavramıdır. Bilgi kirliliğine vurgu yapan bilgi düzensizliği kavramı içerisinde dezenformasyon, mezenformasyon ve

malenformasyon kavramlarını barındırmaktadır. Bu kavramların sıklıkla beraberinde getirdiği ise yalan haber olgusudur.

Özellikle herkesin bilgiye ulaşıp aynı zamanda da bilgi üretim ve dağıtım sürecine dahil olabildiği sosyal medya ortamı yalan

haberin ve genel olarak bilgi düzensizliğinin artış nedenlerinden biridir. Bu konuda Twitter en fazla rol oynayan sosyal medya

platformlarından biridir. Lozan Antlaşmasının 100. yılına girerken Antlaşmanın gizli maddeleri ile ilgili yalan haberler ve

asılsız iddialar dolaşıma girmiştir. Buradan hareketle Türkiye özelinde ve Türkçe tweetler üzerinden yürüttüğümüz bu

çalışmada Lozan Antlaşmasının gizli maddeleri örneği üzerinden Twitter’daki dezenformasyon ve yalan haber algısı metin

madenciliği ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. "Lozan" ve "2023" ifadelerini içeren 23 binden fazla tweetteki duygu

durumunu, yüksek frekanslı kelimeleri ve hashtagleri tespit etmek ve kullanıcıların Lozan Antlaşmasına bakışını ölçmek için

sırasıyla duygu analizi, metin analizi, ağ analizi ve niceliksel içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda,

tweetlerde olumsuz duygu durumunun hakim olmasına rağmen bu olumsuz eğilim genelde Lozan'a dair dezenformasyon ve

yalan haberlere yöneltilmiş olduğu tespit edilmiş, bahsi geçen iddiaları doğrulamaya veya alaya almaya yönelik tweetler

paylaşıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte örneklemimizdeki tweetlerin yüzde 9'u dezenformasyon niteliği taşırken Lozan

Antlaşması ve 2023 yılı etrafında kurgulanan ve özellikle Twitter'da yeniden inşa edilen dezenformasyonun yapı taşları sıklıkla

kullanılan kelimeler, hashtagler ve örnek tweetlerle ortaya konulmuştur.