Azalmış Görme, Azalmış Plantar Duyu ve Kas Zayıflığının Plantar Basınç Dağılımı Üzerine Etkisi


KAYA MUTLU E. , Angın S., Savelberg H.

I. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 December 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey

Abstract

 

THE INFLUENCE OF REDUCED VISION, REDUCED PLANTAR SENSATION AND SIMULATED MUSCLE WEAKNESS ON PLANTAR PRESSURE DISTRIBUTION

 

Ebru Kaya Mutlu¹, Salih Angın², Hans Savelberg³

 

¹ Istanbul University, Faculty of Health Sciences, Division of Physiotherapy and

Rehabilitation, Istanbul,Turkey

² Dokuz Eylul University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey

³ Maastricht University, Health Science Faculty, Human Movement Science Department, Maastricht, Netherland

Purpose: To examine the influence of reduced vision reduced plantar sensation and muscle weakness on plantar pressure distribution.

Material and Methods: The study group consisted of20 healthy subjects(12M-8F) ranged in age from 20 to 44 years. Subjects walked in five different conditions with their preferred walking speed. First was normal condition walking in normal gait pattern. Second was simulated muscle weakness walking by wearing waistcoat contains 40%of subject’s body weight. Third was reduced plantar sensation walking after12 minutes ice immersion approach. Fourth was reduced vision by a pair of plane eyeglasess covered by black dots. Fifth walking condition was combination of iced feet, weight vest, and glasses. Plantar surface of the foot divided into ten different areas.

Results: The peak pressure under the first, second and third metatarsal head were significantly increased under reduced plantar sensibility. The peak pressures increased significantly under the second and the third to fifth toes under blured vision (p≤0.05). The peak pressure under the medial and lateral heel, second, and third to fifth toes were significantly increased under simulated muscle weakness.   The peak pressure under medial, lateral midfoot, first, second, and third to fifth metatarsal heads were significantly increased under combined condition.

Conclusion: Reduced plantar sensation simulation results in high pressure under all metatarsal heads, reduced vision simulation results in high pressure under the second and the third to fifth toes, muscle weakness simulation results in high pressure under heel. However, combined condition simulation increases the pressure under all metarsal heads, lateral and medial midfoot.

Key words: Reduced plantar sensation, reduced vision, simulated muscle weakness, diabetic foot, plantar pressure

 

 

‘‘Azalmış Görme, Azalmış Plantar Duyu ve Kas Zayıflığının Plantar Basınç Dağılımı Üzerine Etkisi”                                                     

Ebru Kaya Mutlu¹, Salih Angın², Hans Savelberg³

 

1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

² Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

³ Maastricht Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hareket Bilimleri Bölümü

Amaç: Azalmış görme, azalmış plantar duyu ve kas zayıflığının plantar basınç dağılımı üzerindeki etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu 12’si erkek 8’i kadın olan, 20 ila 44 yaş aralığındaki 20 sağlıklı olgudan oluşmuştur. Olgular tercih ettikleri yürüme hızlarıyla beş farklı koşulda yürümüştür. İlk koşul, normal yürüyüş paterniyle yürüme idi. İkincisi her olgunun, kilosunun %40’ına eşit ağırlık içeren bir yelek giymesiyle gerçekleştirilen simüle edilmiş kas zayıflığı yürümesiydi. Üçüncü koşul, ayakların 12 dakika buza batırılmalarından sonraki azalmış plantar duyu yürümesiydi. Dördüncüsü, üstünde siyah alanlar bulunan düz camlı bir gözlük ile sağlanan azalmış görme idi. Beşinci yürüme koşulu ise buz, ağırlık yeleği ve gözlüğün kombinasyonuydu. Ayağın plantar on farklı alana bölünmüştür.

Bulgular: Azalmış plantar duyu koşulunda pik basınç ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ayak parmaklarının altında anlamlı olarak azaldı (p<0,05) ve ilk, ikinci ve üçüncü metatarsal başların altında anlamlı olarak arttı. Bulanık görme koşulunda pik basınç ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ayak parmaklarının altında anlamlı olarak arttı (p<0,05). Simüle edilmiş kas zayıflığı koşulunda pik basınç, lateral orta ayağın altında anlamlı olarak azaldı (p<0,05); medial ve lateral topuk, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ayak parmaklarının altında ise anlamlı olarak arttı. Kombine koşulda pik basınç medial ve lateral orta ayak, ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci metatarsal başların altında anlamlı olarak arttı.

Sonuç: Azalmış plantar duyu simülasyonu tüm metatarsal başlarda; azalmış görme simülasyonu ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ayak parmaklarında; kas zayıflığı simülasyonu ise topukta yüksek basınca yol açarken kombine koşul simülasyonu tüm metatarsal başlarda, lateral ve medial orta ayakta basıncı artırır.

Anahtar kelimeler: Azalmış plantar duyu, azalmış görme, simüle edilmiş kas zayıflığı, diyabetik ayak, plantar basınç