İntrakranial Anevrizma Hastalarının Tedavi Sonrası Değerlendirilmesinde Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Anjiografinin Yeri


Tahta A., Genç Ç., Aras Y. , Aydoseli A. , Sabancı P. A. , Sencer A. , ...More

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 25 October 2014, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51