Almanya’daki Devlet Okullarında ‘İslam Din Dersi’ Sorunu ve Çözüm Arayışları


ADIGÜZEL Y.

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.59-72, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.59-72
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Besides Islamic societies and NGOs in Germany, the states of Turkey and Germany are also closely involved in the question of what kind of religious education Muslim children growing in a Christainity-dominant society should be given so that they can be brought up both in compliance with their own religious and cultural values and in such a way as to adjust to the society they are living in. Over four million Muslims in Germany, about one million of whom are students, demand that Islam should be taught as one of the compulsory courses in schools in order for the new generations to learn about their religion, which is one of the main constituents of their culture. While temporary solutions have been employed in various German states, German governments trying to provide a general solution to the problem have been organizing “Islam Conferences” attended by Muslim societies.  

The present study deals with solution efforts being made to solve the problem of how and by whom the “religious education”, required to be compulsory for public schools in Federal Germany by the German Constitution, is to be carried out for Muslim children.  

Hristiyanlığın hakim olduğu bir toplumda büyüyen müslüman çocukların, kendi din ve kültürlerine uygun biçimde yetişebilmeleri ve yaşadıkları topluma uyumları için nasıl bir dini eğitim almaları gerektiği sorunuyla, Almanya’daki cemaatler ve sivil toplum kuruluşları kadar, Türkiye ve Almanya devletleri de yakından ilgilenmektedir. Bir milyona yakını öğrenci olmak üzere, sayıları 4 milyonu aşan Almanya’daki müslümanlar, kültürlerinin ana unsurlarından biri olan dinlerini yeni kuşaklara öğretebilmek için okullardaki zorunlu dersler kapsamında İslam’ın okutulmasını istemektedirler. Almanya’nın farklı eyaletlerinde geçici ara formüller üretilirken, soruna genel bir çözüm getirmek isteyen Alman Hükümetleri, müslüman cemaatlerin katılımları ile “İslam Konferansları” organize etmektedir.

Bu çalışma, Federal Almanya’daki devlet okullarında Almanya Anayasasının öngördüğü zorunlu ‘din dersi’nin müslüman çocuklar için nasıl ve kim tarafından verileceği sorunuyla ilgili çözüm arayışlarını ele almaktadır.