Dil (Bölüm 12-Kitap İçinde Bölüm Çevirisi). E.E.Smith ve S.M. Kosslyn (Çev.Ed. M. Şahin), Bilişsel Psikoloji (s.482-528). Nobel: Ankara.


TEKDEMİR YURTDAŞ G. , Emek M.

Diğer, ss.482-528, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Sayfa Sayıları: ss.482-528