Kazdağı Yöresinde Yaban Hayatı Kaynaklarının Yönetim Çalışmalarına İlgili Kesimlerin Katkı ve Katılımlarının Araştırılması


Igırcık M., BEKİROĞLU S., OKAN T., Bucak C.

Technical Report, pp.1, 2008

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2008
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This research project was realized in Kazdağı that has a great potential regard to wildlife resources. Contribution and participation possibilities of stakeholders, especially rural people, for protection, development workings and sustainable management of wildlife resources were investigated.

Stakeholders having a knowledge about natural resource management are defined as person, social group and institution affected from applications and decisions of natural resources management both positive and negative ways. In the context of this project, we can classify the stakeholders as hunters, chiefs of forest enterprise, chiefs of natural parks, representative of non-profit organizations, municipalities, village headman, heads of cooperative, game hunting agents, local actors, gendarmerie, villagers and people working on ecotourism activities.

The research conducted in Bayramiç, Kalkım, Ayvacık and Edremit settlements. In this context, there have been made 154 interviews with agents of stakeholders and asked to fill the questionnaire.

It has been stated that there is a movement to work for protection and development workings of wildlife resources. This movement is separated into two groups. The first one is named “Voluntary Participation”. Voluntary Participation should include village headman, hunter associations and Directorate of Nature Protection and National Parks according to participators. The second group is “Paid Participation”. Similarly, Paid Participation” should also cover village headman, hunter associations and Directorate of Nature Protection and National Parks.

Bu araştırma projesi yaban hayatı kaynakları bakımından zengin bir bölge olan Kazdağı’nda yürütülmüştür. Başta kırsal kesim olmak üzere ilgili toplumsal kesimlerin Yaban Hayatı Kaynakları’nın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi çalışmalarına katkı ve katılım olanakları incelenmiştir.

İlgi grubu, doğal kaynakların yönetiminde bir bilgiye sahip olan, bu kaynakların yönetim kararlarından ve uygulamalarından doğrudan veya dolaylı olarak olumlu ve olumsuz etkilenebilen birey, sosyal grup veya kurum olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, ilgi grupları olarak avcılar, orman işletme şefleri ve milli park mühendisleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel yönetimler (belediye, muhtarlık), kooperatif başkanları, av turizmcileri, yerel aktörler (imam, öğretmen, sağlıkçı vb...), jandarma, ekoturizm konusunda çalışan kişi ve kuruluşlar ve köylüler seçilmiştir.

Araştırma, Bayramiç, Kalkım, Hamdibey, Ayvacık ve Edremit yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmiştir. İlgi ve çıkar grubu temsilcilerinden 154’ü ile görüşülerek bilgi formu doldurulmuştur.

Yaban hayatı kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili görev alma yönünde bir eğilim tespit edilmiştir. Gönüllü katılımın; köy tüzel kişiliği (muhtarlık), avcı dernekleri ve

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün önderliğinde olması gerektiği vurgulanmıştır. Ücretli katılımda da benzer şekilde köy tüzel kişiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile avcı derneklerinin işbirliği öngörülmüştür.