Patolojik ultrason bulgulu fetuslarda PTPN11 gen analiz sonuçları


Toksoy G.

Türkiye Maternal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi., İstanbul, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Hücre siklusunun düzenlenmesi, büyüme, farklılaşma, yaşlanma ve gelişmede önemli fonksiyonları olan
RAS-MAPK yolağı genlerindeki mutasyonların yol açtığı hastalıklar Rasopati grubu olarak adlandırılır. Bu
hastalıklar fenotipik olarak örtüşen bir grup sendromu oluştururlar. Bunlar arasında en sıklıkla gözlenen
(1:1000-1500) Noonan sendromu’ dur (NS). Bugüne kadar NS, 18 farklı gendeki otozomal dominant
mutasyonlar ile ilişkilendirilmiştir. NS olguların ~%50 sinde PTPN11 geni mutasyonu saptanmaktadır.
Yapılan prenatal çalışmalarda PTPN11 geninde mutasyonların 3, 7, 8 ve 13. ekzonda yığılma gösterdiği
bildirilmektedir (Lee BH, J Pediatr. 2011).
NS, prenatal ultrasonografide nukal kalınlık, kardiyak anomali, lenfatik sistem anomalileri (kistik higroma,
plevral efüzyon, asit, vd), polihidramnios, kemik boyu kısalığı, böbrek anomalileri, makrosefali gibi
bulgular gösterebilir. Literatürde, kromozom anomalileri dışlanmış, NT bulgusu olan, olgu grubunda
PTPN11 geni mutasyon oranı %2-3, lenfatik sistem anomalilerinde >%10 olarak verilmektedir.
Bu çalışmada patolojik ultrason bulgusu olan, kromozom anomalisi dışlanmış 242 prenatal olguda PTPN11
geni mutasyon oranları araştırıldı. Olguların 40’ ında genin tüm ekzonları (ekzon1-14), 202’sinde ise
sıklıkla mutasyon saptanan seçilmiş (ekzon 3, 4, 7, 8, 13 ve 14.) ekzonlar Sanger dizileme yöntemi ile
incelendi. 5 olguda (%2,1) PTPN11 geninde seçilmiş ekzonlarda mutasyon saptandı. Mutasyon saptanan
olgularda çoklu ultrason bulguları mevcuttu.
Kromozom anomalisi dışlanmış, ultrason bulguları nedeniyle Noonan spektrumu dışlanması planlanan
olgularda; PTPN11 geninin hedef ekzon mutasyon analizinin ilk aşamada Sanger dizileme ile, mutasyon
saptanmayan olgularda ise genin diğer ekzonları ve ilişkili diğer genlerin yeni nesil dizileme tekniği ile
incelenmesinin prenatal tanıda genetik danışma ve gebeliğin klinik yönlendirilmesi açısından uygun bir
yaklaşım olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: PTPN11, Patolojik USG, Noonan spektrumu