Makrozoobentos Açısından Türkiye'nin Karadeniz Kıyılarının Bentik Ekolojik Kalite Durumu


Kurt G., Mülayim A. , Çağlar S., Kuş S.

, II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye