Evaluation of Alpha Diversity Results in the Kargı and Karpuz River Basins by SHE Analysis


Creative Commons License

Akkurt Gümüş S., Gülsoy S., Avcı M.

Biological Diversity and Conservation, vol.14, no.2, pp.334-341, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46309/biodicon.2021.959626
  • Journal Name: Biological Diversity and Conservation
  • Journal Indexes: Aqualine, Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.334-341
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey, which has richer biodiversity than many surrounding countries, takes some measures at the national and international level to carry this feature to the future in a sustainable way. Conservation of biodiversity is to determine the
prominent areas in this regard and the determination of species diversity at a local scale depends on scientific studies.
One of the biodiversity levels, alpha species diversity provides the information necessary for the conservation of any area,however, it is also very important to know the sensitivity of habitats to external factors. By determining the balance and sensitivity of ecosystems, the conservation concept can be addressed from a holistic perspective by determining the areas where species are distributed in a balanced way as well as biodiversity. In this study, by applying SHE analysis to the alpha diversity values of Kargı and Karpuz Stream valleys, the species richness and Shannon alpha diversity values of the areas, as well as the balance and sensitivity of the species within the community, were investigated. As a result, by adding the number of individuals and their distribution in the sample areas to the plant species diversity data, the regions that should be given priority in protection in these valleys were determined.


Keywords: SHE analysis, biodiversity, ecosystem balance, habitat sensitivity

Çevresindeki birçok ülkeden daha zengin biyoçeşitliliğe sahip olan Türkiye, bu özelliğini sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımak için ulusal ve uluslararası düzeyde bazı tedbirler almaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması bu konuda öne çıkan sahaların belirlenmesine; yerel ölçekte tür çeşitliliğinin tespit edilmesi ise bilimsel çalışmalara bağlıdır.
Biyoçeşitlilik düzeylerinden biri olan alfa tür çeşitliliği herhangi bir alanın korunması için gereken bilgiyi vermektedir; ancak habitatların dış etmenlere karşı hassasiyet durumlarını bilmek de oldukça önemlidir. Ekosistemlerin dengeliliği ve hassasiyetinin tespitiyle biyoçeşitliliğin yanı sıra türlerin dengeli dağıldığı alanlar belirlenerek koruma kavramı bütüncül
bir bakış açısıyla ele alınabilmektedir. Bu çalışmada Kargı ve Karpuz Çayı vadileri alfa çeşitlilik değerlerine SHE analizi uygulanarak, alanların tür zenginliği ve Shannon alfa çeşitlilik değerlerinin yanında türlerin toplum içerisindeki dengelilik ve hassasiyeti de ortaya konmuştur. Sonuçta bitki tür çeşitliliği verilerine birey sayısı ve örnek alanlardaki dağılışları da eklenerek bahsi geçen vadilerde korumada öncelik verilmesi gereken bölgeler saptanmaya çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler: SHE analizi, biyoçeşitlilik, ekosistem dengeliliği, habitat hassasiyeti