EXAMINATION OF THE NARRATIVE OF İSTANBUL IN PİERRE LOTI’S “CONSTANTINOPLE EN 1890”


Uras Yılmaz A.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU(USVES), İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.556-564

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.556-564
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the the Turkish translation of Pierre Loti’s “Constantinople en 1890”(İstanbul 1890) made by Prof.Dr. Galip Baldıran from Vadi Publishing House and the decisions of the translator in this process.Loti in this work which he wrote in genre of travel writing introduces the city to the French reader as a European who lived in İstanbul for a long time. On the one hand, the studied work reflects the characteristics of romantic work with its aspirations, love and enthusiasm, and on the other hand, it contains the caracteristics of genre of travel guide with its information and city descriptions.Pierre Loti’s narrative of İstanbul will be discussed within the frame of the themes such as praise, multiculturalisme, animatenessliveness, silence-peace, modernisation,sense of belonging and spiritualty.

Bu çalışmanın amacı, Pierre Loti’nin 1892’de kaleme aldığı “Constantinople en 1890” (İstanbul 1890) adlı eserinin Prof. Dr. Galip Baldıran tarafından yapılan Türkçe çevirisini (Vadi yayınları 1999) ve bu süreçte çevirmenin almış olduğu kararları incelemektir. Loti, gezi yazısı (seyahatname) türünde yazdığı bu eserinde İstanbul’da uzun süre yaşamış bir Avrupalı olarak şehri Fransız okura tanıtmaktadır. İncelenen eser bir açıdan özlemleri, sevgisi ve coşkusuyla romantik eser özelliğini yansıtmakta, diğer açıdan ise bilgilendirmeler ve şehir tasvirleriyle gezi rehberi türünün niteliklerini de barındırmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Pierre Loti’nin İstanbul anlatımları, övgüleştirme, çok kültürlülük, hareketlilik-canlılık, sessizlik-huzur, modernleşme, aidiyet duygusu ve maneviyat isimli temalar çerçevesinde ele alınacaktır.