BASIM VE AMBALAJ ÜRÜNLERİNİN İHRACATI BAKIMINDAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ


GÖKAL K., AYDEMİR C., ÖZSOY S. A., Yenidoğan S.

2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2017, pp.323-337

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.323-337
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

The main principle of the European Union to be the only market is to provide free movement of goods and services. Free movement of products can only be achieved with a suitable package. A number of directives have been prepared with the aim of ensuring the coexistence in legal, commercial, health and environmental problems that may arise in the process of free movement of products and packaging in European Union countries. Some of them have been accepted following long preparatory stages, while discussions about others are going on.

Turkey, which is expected to become a member of the European Union and is a member of the European Customs Union attaches importance to increasing exports nowadays, the proper production of packaging materials still maintains its investment character and tendency. Some of the packaging and printed products exported by the printing industry can be returned because they do not meet European Union criterias. This puts our exporting firms in a difficult economic situation and damages economy of the country.

In this study, it is aimed that the printing houses in our country carry out their exports to EU countries without any problem and increase their market share in the international market. For this purpose, printing houses have been tried to be encouraged to attach importance to environment and human health, quality production of printed product and packaging production by giving information about the standards, norms and directives in EU member countries and the adaptation efforts, developments and troubles of our country.

Avrupa Birliği'nin, tek pazar olma yolundaki ana ilkesi; ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaktır. Ürünlerin serbest dolaşımı ancak uygun bir ambalaj ile sağlanabilir. Ürün ve ambalajların Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sürecinde ortaya çıkabilecek, yasal, ticari, sağlık ve çevre sorunlarında birliktelik sağlamak amacı ile bir dizi yönerge hazırlanmıştır. Bunların bazıları uzun hazırlık aşamalarından sonra kabul edilmiş, bazıları üzerinde ise tartışmalar devam etmektedir.

Avrupa Birliği’ne kesin üyeliği beklenen ve Avrupa Gümrük Birliğine üye olan Türkiye’nin; ihracatını arttırmaya önem verdiği günümüzde, amaca uygun ambalaj malzemeleri üretimi halen yatırım özelliğini ve eğilimini korumaktadır. Basım sektörünün ihraç ettiği ambalaj ve basılı ürünlerin bir kısmı Avrupa Birliği kriterlerine uygun olmadığından iade edilebilmektedir. Bu da ihracat yapan firmalarımızı ekonomik açıdan zor duruma düşürmekte ve ülke ekonomisine zarar vermektedir.

Bu çalışmada, ülkemizdeki matbaa işletmelerinin AB ülkelerine ihracatlarını problemsiz yürütmeleri ve uluslararası alandaki pazar paylarını arttırmaları hedeflenmiştir. Bu amaçla Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki standartlar, normlar ve direktifleri ile ülkemiz matbaa işletmelerinin uyum sağlama çalışmaları, gelişmeleri ve sıkıntıları hakkında bilgiler verilerek matbaa işletmeleri çevreye ve insan sağlığına önem veren, kaliteli basılı ürün ve ambalajların üretimi konusunda özendirilmeye çalışılmıştır.